zatapiać


zatapiać
Zatopić komuś nóż w sercu zob. nóż 9.
Zatopić oczy, spojrzenie w kimś, w czymś zob. oko 75.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zatapiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zatapiaćam, zatapiaća, zatapiaćają, zatapiaćany {{/stl 8}}– zatopić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, zatapiaćpię, zatapiaćpi, zatapiaćpiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zatapiać — → zatopić …   Słownik języka polskiego

  • zatapiać się – zatopić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zanurzać się całkowicie w jakiejś cieczy, zwykle w wodzie, iść na dno : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dziurawa łódka zatopiła się przy brzegu jeziora. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zatopić — dk VIa, zatopićpię, zatopićpisz, zatopićtop, zatopićpił, zatopićpiony zatapiać ndk I, zatopićam, zatopićasz, zatopićają, zatopićaj, zatopićał, zatopićany 1. «zanurzyć całkowicie, pogrążyć coś lub kogoś w wodzie (rzadziej w innej cieczy, w błocie …   Słownik języka polskiego

  • torpedować — ndk IV, torpedowaćduję, torpedowaćdujesz, torpedowaćduj, torpedowaćował, torpedowaćowany «niszczyć, zatapiać statek torpedą» przen. «utrudniać, uniemożliwiać dojście do skutku, realizację czegoś» Torpedować próby porozumienia. Torpedować czyjeś… …   Słownik języka polskiego

  • ekstaza — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. ekstazazie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} stan niezwykłego uniesienia, zachwytu, połączony z oderwaniem uwagi od rzeczywistości; mistyczny trans : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ekstaza religijna. Być w stanie ekstazy. Działać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nurzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, nurzaćam, nurzaća, nurzaćają, nurzaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} zagłębiać, zatapiać coś w czymś płynnym lub sypkim : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dzieci nurzały nogi w wodzie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nurzać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zagłębiać się, zatapiać się w czymś płynnym lub sypkim; tarzać się, pławić się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kaczki nurzały się w wodzie. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • torpedować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, torpedowaćduję, torpedowaćduje, torpedowaćany {{/stl 8}}– storpedować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zatapiać statek za pomocą torpedy : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaczytywać się — I – zaczytać się {{/stl 13}}{{stl 7}} skupiać się na czytaniu, nie zwracając uwagi na nic innego, pogrążać się, zatapiać się w lekturze : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zaczytała się i nie zauważyła, że ktoś wszedł. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień